2-стайни

68.69 м2, Тухла, 2025, ет. 2 от 4, Запад

149.250

60.75 м2, Тухла, 2025, ет. 3 от 4, Изток

128.770

72.43 м2, Тухла, 2023, ет. 4 от 4, Юг

114. 650

64.29 м2, Тухла, 2023, ет. 6 от 7, Запад

153.470

78.80 м2, Тухла, 2023, ет. 1 от 5, Изток

137.900