Ателиета

50.42 м2, Тухла, 2023, ет. 5 от 5, Север

80.670