3-стайни

90 м2, Тухла, 2023, ет. 1 от 5, Изток

185.000

98.32 м2, Тухла, 2025, ет. 2 от 4, Запад-Север

211.860

88.66 м2, Тухла, 2025, ет. 2 от 4, Запад

191.280

107.25 м2, Тухла, 2025, ет. 3 от 4, Изток-Запад

232.270

142.93 м2, Тухла, 2023, ет. 1 от 5, Североизток

195.000

139.47 м2, Тухла, 2023, ет. 3 от 6, Юг

306.830

138.95 м2, Тухла, 2023, ет. 5 от 6, Югоизток

277.900

127.63 м2, Тухла, 2023, ет. 2 от 7, Изток-Запад

280.790

135.01 м2, Тухла, 2023, ет. 6 от 7, Северозапад

321.440

128.38 м2, Тухла, 2023, ет. 6 от 7, Запад

307.302

152.14 м2, Тухла, 2023, ет. 2 от 5, Юг

243.420

132.55 м2, Тухла, 2023, ет. 3 от 5, Североизток

230.960

138.95 м2, Тухла, 2023, ет. 1 от 5, Югоизток

305.690

94 кв.м., тухла 2024 г., партер от 5, Газ

149.120

115 кв.м., тухла 2024 г., ет. 3 от 5, Газ

183.872