Бизнес имоти

62.38 м2, Тухла, 2023, ет. Партер от 5, Югоизток

162.190

360 кв.м., няколко търговски обекта с различен статут

650.000 €